CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM

QUANG MINH

OFLOMAX

Oflomax được chỉ định để điều trị tại chỗ các bệnh nhiễm trùng bên ngoài mắt (như viêm kết mạc và giác mạc) ở người lớn và trẻ em gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với ofloxacin. Độ an toàn và hiệu quả trong điều trị viêm mắt ở trẻ sơ sinh chưa được nghiên cứu.