CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM

QUANG MINH

KHẨU TRANG Y TẾ

Xem như
Hiển thị Trên mỗi trang

KHẨU TRANG Y TẾ 2 LỚP

Công dụng: Ngăn ngừa bụi bẩn, vi khuẩn và các bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp

KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP

Công dụng: Ngăn ngừa bụi bẩn, vi khuẩn và các bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp

KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Công dụng: Ngăn ngừa bụi bẩn, vi khuẩn và các bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp