CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM

QUANG MINH

THUỐC NGỪA THAI

Xem như
Hiển thị Trên mỗi trang

POST - CAPTOC F

Tránh thai khẩn cấp được sử dụng trong vòng 72 giờ khi có giao hợp không được bảo vệ hoặc thất bại với một phương pháp tránh thai